HOME

rkb_2016_11_27

Rugby Klub Bratislava tvoria hráči mnohých národností, preto každý článok bude písaný dvojjazyčne, Slovensky a Anglicky.

Rugby Klub Bratislava consist of players from different nations, therefore every article is written in two languages, Slovak and English.

Advertisements