Rugby škola

Our Rugby Club based in Bratislava-Nove Mesto has officially launched its rugby school (U10-12-14, 16-18) on Wednesday from 18.00 to 19.40. The strongest youths (U14-16-18) will have the possibly to stay until 20.20 and enjoy the Touch rugby with the adults.

Náš Rugby Klub Bratislava oficiálne založil Rugby školu v Bratislave- Novom meste (U10-12-14, 16-18), ktorá bude trénovať každú stredu od 18:00 do 19:40. Silnejší mladí hráči majú možnosť ostať na celý tréning do 20:20 a užívať si “Rugby bez kontaktu” so seniormi.

rugby-pitch

As a trainer, with certificated level 1 coaching World Rugby gained in Austria Vienna, I will provide high quality training to the youths, using my experience, passion and knowledge. The sessions will be organized around the personal development of the children, enable them to be involved inside a rugby squad and with always in mind the security to keep our youths safe before handing them back to their parents. We propose plenty of fun drills and learning by playing!

Ako certifikovaný tréner (úroveň 1) od World Rugby, ktorý som získal vo Viedni, poskytnem vysokokvalitný tréning mladistvým, pričom využijem moje skúsenosti, vášeň a znalosti. Tréningy budú sústredené na osobný rozvoj detí. Budú zahrnuté do tímu rugby s tým, že vždy budem mať na pamäti ich bezpečnosť. Ponúkame veľa zábavných taktík a učenie hraním!

The atmosphere in our club is very friendly and we also we speak 4 different languages – Slovak, English, French, and German and so this will be a big value beside the rugby sport itself. It’s a good opportunity for the local people to join a rugby community by playing an exotic sport in Slovakia, and for the expats to join a group of people who share the same passion.

Atmosféra v klube je veľmi priateľská. Hovoríme 4 rôznymi jazykmi – slovensky, anglicky, francúzsky a nemecky, čo je tiež veľká výhoda popri rugby. Je to veľká príležitosť buď pre Slovákov, byť súčasťou komunity, ktorá hrá exotický šport alebo aj pre cudzincov, byť v skupine ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké záujmy.

Videos playlist Rugby Klub Bratislava on Dailymotion

Rugby school – Junior 10 eur mesačne / per month / par mois

Google maps :

Rugby pitch on Wednesday 18.00-19.40 (including changing room, spotlights, and lovely pitch with a natural grass)

Lien internet Terrain de rugby le mercredi 18.00-19.40 (avec les vestiaires, lumières, and un magnifique terrain naturel)

Ihrisko Rugby, každú stredu od 18:00 do 19.40. (vrátane šatní, osvetlenia a prírodného trávnika)

Slovan football pitch

charles-cimetiere-diploma-level-1-coaching-world-rugby-sept-16

Dailymotion channel, videos matches and trainings

Videos Dailymotion Channel Rugby Klub Bratislava

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Rugby ragby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko