Registrácia a ceny

Rugby klub Bratislava ceny

Bankový účet za platbu

IBAN SK54 0200 0000 0037 6737 9259

Poplatky za mesiac – Sezóna 2017/2018

Junior 13 eur vrátane zápasov
Muži 15 eur vrátane zápasov

alebo

Jeseň 2017 (Sept – Nov)
Junior 30 eur
Muži 39 eur

Jar 2018 (Mar – June)
Junior 40 eur
Muži 52 eur

**

Prices per month for the season 2017/2018
Junior 13 eur per month
Senior 15 eur per month

or

Autumn 2017 (Sept – Nov)
Junior 30 eur
Senior 39 eur

Spring 2018 (Mar – June)
Junior 40 eur
Senior 52 eur


Registrácia

Rugby škola – school Bratislava

Súhlas_zákonného zástupcu Parental authorization Rugby school


Documents

1/ Medical certification to provide from your doctor

2/ Scan of your ID (passport, national ID card, foreign police Slovakia)

3/ Fill up the application form written in Slovak (use google translate for support)

Those documents serve our club and the Slovak Rugby Union to register all members, as a proof for the World Rugby. As the same time, it oblige you to have a general check up by your doctor, because you play contact sport.  Thanks for understanding.

Registration RKB ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU HRÁČA 1 1

List of doctors and hospital by American Embassy

Expats infos for medical cares

Dokumenty

1/ Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára

2/ Sken občianskeho preukazu (pas, národný občiansky preukaz, zahraničná polícia SR)

3/ Registračný formulár (Žiadosť o registáciu hráča)

Tieto dokumenty slúžia klubu, Slovenskej rugbyovej únii a organizácii Svetové Rugby na registráciu všetkých členov.  Keďže rugby je dotykový šport,  je nutné mať všeobené vyšetrenie od doktora. Ďakujem za pochopenie.

Registrácia RKB ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU HRÁČA 1 1

Zoznam doktorov a nemocníc od americkej ambasády

Informácie o zdravotnej starostlivosti v SR pre cudzincov

Rugby Bratislava

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s