Rugby 7s – Trnava – SK league

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

Scorching heat and lack of men wasn’t what beat us in the first match of the 7s tournament in Trnava. It was rather lack of discipline and individual mistakes. However with further matches we improved to be at least a tough opponent but then the sun and no subs were difficult to handle. Pity, but it still was a good tournament to attend to get further match experience and finding what we need to work on.

Veľká horúčava a nedostatok hráčov neboli tým, čo nás porazilo v prvom zápase sedmičkového turnaja v Trnave. Bol to skôr nedostatok disciplíny a individuálne chyby. V ďalších zápasoch sme sa už zlepšovali, takže sme nakoniec boli aspoň silným súperom. Slnko a nedostatok náhradníkov však už spravili svoje. Škoda, no i tak to bol dobrý turnaj na získanie zápasových skúseností a zistenie, v čom sa treba zlepšovať.

Slavo – Prezident RKB

It was also the first tournament without our great leader Vladimir Kubala. Personally a lost a close friend, a very good challenger leading the Slovak rugby when I was leading the Rugby Klub Bratislava. There are very few persons we know how valuable they are and are irreplaceable.

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

For those who wanna support his family during this difficult period, you can donate at the training. We believe the best way to keep his legacy alive is to find more and more players, and also eventually to create a new club in big cities in Slovakia, hopefully.

I was very pleased for the organization in Trnava with the good communication for the fixtures and the lovely pitch. I’ve appreciated the global good atmosphere, no matter the results for us, because I personally had good fun in that tournament, I could express myself on the pitch without risking injuries and could spend all my energy in French flair mode.

Charlie – trainer RKB

Toto bol náš prvý turnaj bez skvelého lídra Vladimíra Kubalu. Osobne som stratil blízkeho priateľa a veľmi dobrého vyzývateľa , ktorý viedol slovenské rugby keď som ja viedol Rugby Klub Bratislava. Je len niekoľko málo ľudí, o ktorých vieme , že sú hodnotní a ťažko nahraditeľní.

Tí, ktorí chcú podporiť jeho rodinu v tomto ťažkom období, môžete tak urobiť počas tréningu. Veríme, že najlepším spôsobom ako udržať dedičstvo po ňom nažive , je hľadať viac a viac nových hráčov a takisto dúfajúc,eventuálne zakladať nové kluby vo veľkých mestách Slovenska.

Veľmi chválim trnavskú organizáciu turnaja, výborná komunikácia ohľadom zápasov a taktiež nádherný trávnik. Oceňujem všeobecne skvelú atmosféru bez ohľadu na výsledky nášho teamu, pretože ja osobne som sa na turnaji veľmi dobre zabával. Mohol som ukázať samého seba na ihrisku bez rizika zranenia a mohol som využiť celú svoju energiu vo “francúzskom” móde.

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

The team at the beginning was totally lost and I can understand that the game of 7’s is very different from the rugby XV but, we could not even do the basics things. We have lost many balls on start kicks, forward passes or knock-on and wrong defensive repositioning.
Just during the last games it was a bit of pride and want to do, everyone worked on themselves for the good of the team.
What I can understand from this experience is that we have a lot to work for the future.
It will not be easy but we will not give up.

Giuseppe – captain RKB

Team bol na začiatku úplne stratený a chápem, že “sedmičky”(7´s) sú dosť odlišné od pätnástkového rugby(XV), ale my sme nedokázali urobiť ani základné veci.Veľa lôpt sme stratili už hneď na začiatku pri výkopoch, nahrávkach a zlou polohou obrany.
Až ku koncu sme sa spamätali a bolo to aj o chcení, každý však bojoval za dobro teamu.
Z tejto skúsenosti mi vyplýva, že v budúcnosti máme toho ešte veľa na práci.
Nebude to síce ľahké, ale nevzdáme to.

Turnaj pre deti U10-12-14 / Bratislava Trnava

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

Rugby Klub Bratislava zorganizoval minulý týždeň turnaj pre deti v spolupráci s trnavským klubom.Oba kluby zaznamenávajú rýchly rast , samozrejme s dobrými trénermi.

Atmosféra bola skvelá a tiež nás veľmi potešilo vidieť aj zopár rodičov , ktorí prišli povzbudiť a podporiť svoje ratolesti.Teplé počasie, ktore zavítalo na Slovensmo bolo perfekne načasované.

Deti si to veľmi užili a takisto veľká vďaka naším rozhodcom: jamesovi a Zulfovi, ktorí takisto prispeli k úspechu tejto udalosti.

RKB je potešená, že máme Guya,trénera Rugby School,ktorý už takto funguje niekoľko mesiacov, vedúc deti správnym smerom k rugbyovým výzvam.

Lukáš, tréner Trnavy opäť odviedol skvelú prácu s jeho školu rugby napriek prehre soveľa skúsenejším bratislavským teamom.

Všetkým patrí vďaka za účasť a príspevok k tejto udalosti.

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

The Rugby Klub Bratislava has organized a tournament for children last week end with the participation of Trnava, which both clubs growing quickly and surely with good trainers.

The atmosphere was great and we were pleased to see couple of parents around the pitch supporting their children. Finally we had a warm weather in Slovakia and it was a perfect timing to us.

Children has enjoyed lot and we are grateful to the referees of the day: James and Zulf who were totally part of the great success of that event.

The RKB is happy to have the trainer for the rugby school Guy, involved for few months already, leading the children to the right direction of the rugby challenges.

Lukas, trainer of Trnava, made again a wonderful job with his rugby school, despite the fact they lost against a more experienced team Bratislava.

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto

Photography Charles CIMETIERE official

Turnaj pre deti U8-10-12-14 – v nedeľu 14. máj 2017 – Rugby Klub Bratislava

Detský turnaj v rugby – máj 2017

Dňa 14.mája 2017 zorganizuje Rugby Klub Bratislava rugby turnaj pre deti  Bude v čase od 9.30 do cca.12.00 hod.

Na turnaji budú participovať tieto kluby: Bratislava,Trnava a Piešťany.Zápoliť sa bude vo 2 kategóriách. V skutočnosti sa odohrajú odlišné zápasy , mini-rugby U8-U10(8 až 10 roční) a potom U 12-14(12 až 14 roční), aby boli zápasy vyrovnané s ohľadom na fyzický fond jednotlivých vekových kategórií.

Na Slovensku zaznamenáva rugby veľmi rýchly rast , hlavne v detských vekových kategóriach a ohľadne Bratislavy samotnej cítime dôležitosť a potrebu organizovania akcií pre deti v podobnom množstve ako pre dospelých.

Tréning po tréningu sú naši “mladežníci” čoraz lepší ohľadom svojích zručností a sily. Všetci malí-veľkí chalani sa dotazujú na viac zápasov so skutočnými skládkami a my sme sa im snažili výjsť v ústrety s možnosťou si takto zahrať na domácom turnaji.

Za Bratislavu pravdepodobne nastúpia :
U8-10: Theo, Martin, Tom P., Daniel, Thomas
U12-14: Tomas, Tom K., Marek, Richard, Oliver, Jakub

Vstup je voľný, pozývame všetkých zvedavcov ohľadom rugby a takito aj tí, ktorí tak troška otáľajú,a teraz majú možnosť aspoň troška objaviť tento šport.Takisto máte možnosť sa stretnúť a eventuálne podiskutovať si z vedením RKB, aby ste sa dozvedeli ešte viac.

1/ U12-14 BA vs TT
2/ U8-10 BA vs PN
3/ U12-14 BA vs PN
4/ U12-14 TT vs PN
5/ U8-10 BA vs PN
6/ U12-14 TT vs BA
7/ U12-14 PN vs BA
8/ U8-10 BA vs PN
9/ U12-14 PN vs TT

rugby bratislava ragby slovakia slovensko american football soccer nove mesto


The Rugby Klub Bratislava will organize a tournament for children on Sunday 14th May, from 09.30 to 12.00 around.

Clubs which will participate: Bratislava, Trnava, and Piestany ; with two different categories involved. Indeed, the tournament will be composed of different matches with the mini-rugby U8-U10, and then U12-14 to balance the physical differences between the players.

In Slovakia, the rugby is growing quickly, especially with the children, and in Bratislava, it was important to propose as much event as for the adults.
Training after training, our youths improve their skills and strength. All little big boys ask for more competition with real tackles and we are pleased to give them the opportunity to play a home tournament.

Expecting squad Bratislava rugby:
U8-10: Theo, Martin, Tom P., Daniel, Thomas
U12-14: Tomas, Tom K., Marek, Richard, Oliver, Jakub

This event is free entrance, we invite everyone curious about rugby and hesitating for joining us to discover that discipline. You would have also the chance to meet and eventually discuss with the RKB management to know more about us.

Facebook event Mini-rugby

Rugby Bratislava Slovakia
Rugby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko


V4connect Jean-Maxime Renard
V4connect Jean-Maxime Renard

V4Connect with Jean-Maxime Renard

Trnava vs Slovan – Rugby XV SK championship

Rugby ragby Bratislava Trnava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Trnava 12 – 66 Slovan

Po úspešnom detskom turnaji predpoludním, na tom istom ihrisku popoludní hrali svoj zápas “dospeláci”, samozrejme,že oproti mini rugby bolo ihrisko väčšie.

Počasie bolo veľmi svieže a postupne silnel aj vietor.Slovan nastúpil s ľahkou podporou z Břeclavi a Tranava dostala podporu z Bratislavy.

Prvá polovica hry bola celkom vyrovnaná, ale Slovan vďaka silnejším predným radom bol schopnejší preraziť trnavskú obranu počas niekoľkých fáz.Kôli silnému vetru boli kopy pre oba teamy obtiažnejšie.

Druhý polčas bol pre tranavský team o dosť ťažší, s minimom náhradníkov na lavičke , samozrejme s nie veľkým počtom hráčov v prvom rade, ktorí by nahradili vyčerpaných hráčov proti plne pripravenému teamu Slovana,ktorý v druhej časti perfektne zvládol svoju striedačku. Obranná línia bola fázovo krok po kroku zničená a proti slovanistickým zadákom mala veľké medzery.
Trnavský team bránil v rámci svojích možností a niekoľko krát bol aj schopný bodovať a položiť vďaka klasickému “pick and go” v blízkosti “Päťkoviska-koncovej zóny” .Nanešťastie jeden z pokusov nevysšiel kôli nepodarenej prihrávke a takisto sa pod “červeno-čiernych” podpísala únava.

Rugby ragby Bratislava Trnava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Pre trénerov Rugby school to bol veľmi namáhavý deň , takisto pre väčšinu hráčov. Trnavskému teamu želáme čo najlepší nábor mladších ale aj dospelých . Ďalší zápas hrajú Trnavčania v Košiciach proti domácemu teamu a RKB sa predstaví v Žiline, takisto proti domácim.

Manageri Trnavy a Bratislavy pevne veria, že tento event bol pre rugby historický, a poslúžil ako skvelá reklama na tento šport pritiahol viacej záujemcov, lebo skutočne veríme, že rugby má na Slovensku svoje miesto a prinesie každému záujemcovi, ktorý si chce hru vyskúšať, kladné hodnoty.

Charlie

Rugby ragby Bratislava Trnava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Rugby ragby Bratislava Trnava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Rugby ragby Bratislava Trnava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Report Trnava vs Slovan

After the successful tournament of children in the morning, the adult game took place of the same pitch, but a little bit bigger than the mini rugby.

The temperature was fresher, and the wind started to get stronger. The Slovan team came with a light reinforcement from Breclav, while Trnava got support from Bratislava.

The first half was balanced, but thanks to stronger forwards, the Slovan team was able to go through the Trnava defense after few phases. Due to the strong wind, the try kicks were pretty difficult for both teams.
The second half was pretty difficult for the Trnava team, with a very light bench and for sure not enough forwards to replace exhausted players, against a fully prepared Slovan team who has managed perfectly the substitution for the second act. The defense line was destroyed phase after phase and gaps were obvious to the fast backs of the Slovan. The Trnava squad has defended as much as they can, and was also able to score a try thanks to a classic pick and go close to the try zone. Unfortunately one try was missed due to a bad pass, may be caused of tiredness of each red/black players.

It was a long day for the trainers of the rugby school, and most of them also players. We wish the best for the Trnava team to get a successful recruitment to the youths and the adults. The next match for Trnava would be against Kosice in Kosice, and for the Rugby Klub Bratislava would be against Zilina in Zilinakraj.
Trnava and Bratislava managers hope this main event would be a historical event for the rugby, which would serve a positive publicity to attract more members, because we really believe rugby has his place in Slovakia, and could bring good values to everyone willing to try that sport.

Charlie

Photography by Charles Cimetiere