RC Zilina 46 – 26 RK Bratislava Rugby XV

Rugby Bratislava

Rugby Bratislava

Rugby Bratislava

Pictures FB Zilina vs Bratislava

Zilina 46 – 26 RK Bratislava

Rugby Klub Bratislava cestoval do Žiliny v oklieštenej zostave – jednak pre 1. máj a jednak pre 4 ťažké zranenia, ktoré vyradili dobrých hráčov základnej zostavy zo zápasu. Našťastie sme sa mohli znova spoľahnúť na podporu Trnavy (Maxime, Michal a Tomáš) a Piešťan (Adam).

Do Žiliny sme prirodzene smerovali s omnoho menším sebavedomím ako pred zápasom s Piešťanmi pred mesiacom, v ktorom bola naša obrana otvorená ako dvere do krčmy. Takže možno nám pomôže viac rešpektu pred súperom čo sa týka skládok a udržania lopty.

Tentoraz sme skúsili novú taktiku: menej kopov, viac hry rukami, udržanie lopty. Nejako to fungovalo, hoci sme nemali ani jedného náhradníka na lavičke. Som však veľmi spokojný, nemali sme ani jedného zraneného.

Čerstvé RKB sa ujalo vedenia dvoma päťkami, pričom jedna bola premenená. Žilina sa však dotiahla. V druhom polčase sme už boli viac vyčerpaní, zvlášť rojníci, ktorí odviedli perfektnú robotu. Bez ohľadu na to, koľkí sme boli na ihrisku, trénovať takúto skupinu ako hrajúci tréner je šťastie. Hráči, ktorí bojovali za čierny dres až do konca, to sme my: veríme v hodnoty, ktoré sú za logom RKB.

Nanešťastie, na posledných desať minút som musel odísť na trestnú lavicu, napriek penalte v náš prospech. Žilinské číslo 9 z Česka totiž úmyselne držalo loptu a odhodilo ju, hoci som chcel rozohrať rýchlo.

Čo sa týka bezpečnosti, Žiline by som odporučil zabezpečiť si ochranu tyčí namiesto narážačov, len tak opretých o ne bez akéhokoľvek uchytenia.

Celkovo bol duch hry nádherný a zápas v tento slnečný deň musel byť zábavný pre fanúšikov. RKB oceňuje tímového ducha, napriek negatívnemu momentu, spomenutému vyššie. ŽIlina je na čele ligy, rozhodnutie o víťazovi padne o pár týždňov v priamej konfrontácii Žiliny a Piešťan.

Veľmi by sme chceli poďakovať Andree, priateľke nášho hráča Christopha, ktorá bola nosičkou vody a významnou podporou.

Ak bude treba RKB môže poskytnúť podporu v zápase Piešťan a Žiliny.

Teraz sa môžeme sústrediť detský turnaj v nedeľu 14. mája, kam je každý pozvaný, aby sa prišiel pozrieť na deti v akcii.

V júni na nás čakajú dve sedmičkové podujatia a koncom mesiaca zrejme zápas vo Viedni proti RC Donau-B.

Charlie

Rugby Bratislava

Rugby Bratislava

Zilina 46 – 26 RK Bratislava

The Rugby Klub Bratislava went to Zilina with a reduce squad, due to the 1st May, and 4 bad injuries which kept good players, part of the starting squad, away for this main event.
Luckily, the club could rely on the support of Trnava (Maxime, Michal, Tomas), and Piestany (Adam).

Actually and naturally, we went to Zilina with much less confidence than the match against Piestany a month ago where our defense was like saloon gates. So may be it helps us to be more respectful to our opponents, in terms of tackling, and conservation of the ball.

New tactic was applied at this time: less kicks, more playing with hands, keeping the ball for giving for free to the opponents. Somehow it works, despite none player on the bench to cover us. We didn’t have any injured player, and I am very pleased.

The Rugby Klub Bratislava, fresh and clean, was able to lead the match with two tries, which one transformed, while Zilina came back to the score. On the second half, we’ve started to be more exhausted, specially our forwards who made a terrific job today, and no matter how many we were on the pitch that day, it makes very happy to lead the group as a coach-player. People fighting for the black jersey to the end, this is how we are made: we believe on values there are behind the logo RKB.

Unfortunately, the last 10 mn, I have received a sin bin, caused from a penalty on our favor, but the number 9 of Zilina coming from CZ kept intentionally the ball and through it away when I was asking to play it quickly.
In term of safety, I would recommend Zilina to have protect protect around the rugby posts, instead to let simply shield in front, without any fixation around.

The global spirit was wonderful and the gameplay for the supporters coming during the sunny day was pretty entertaining from the two teams. RKB still appreciate the good team spirit, despite the negative moment mentioned above. Zilina is leading the Slovak championship, and the final decision would be made in few weeks for the match Piestany vs Zilina.

We are grateful to Andrea, girl friend of our rugby player Christophe who was our water girl today, very friendly support.

The Rugby Klub Bratislava might bring support if needed to Piestany vs Zilina.
Now we will think about the tournament for children on Sunday 14. May, where we invite everyone to come and see children in full action.

In June, we would have expected two rugby 7s events, plus end of the month possibly a month in Wien against RC Donau-B.

Charlie

V4connect Jean-Maxime Renard

V4Connect with Jean-Maxime Renard

Rugby Bratislava Slovakia

Review players Zilina vs Bratislava – rugby XV

V4connect Jean-Maxime Renard

V4connect Jean-Maxime Renard

Hodnotenie tímu:

Sme radi, že sme konečne postavili dobrý prvý rad s Palom, Giuseppem a Giacomom. Palo podal stabilnejší výkon, zvládal statické časti hry. Giuseppe, náš skvelý kapitán získava sebavedomie pri manažovaní hry, správne organizuje tím v útočných a obranných činnostiach a počas hry robí správne rozhodnutia (napríklad pri výbere spôsobu rozohrania penalty). Sníma tak povinnosti z mojich pliec, takže sa konečne môžem viac sústrediť na svoju vlastnú hru. Giacomo sa vrátil na ihrisko po dlhej prestávke, spôsobenej pracovnými povinnosťami a dovolenkou; prišiel o niekoľko kíl ťažší, no jeho talianska trieda sa prejavila aj proti omnoho čerstvejším hráčom.

Do druhého radu priniesol Richard svoje skúsenosti a nasadenie, či už v mlyne alebo rucku. Dobrý bojový duch a zlepšená fyzička od posledného stretnutia. Michal z Trnavy si vyskúšal novú pozíciu, keďže vo svojom tíme zvyčajne hráva na krídle. Usúdil som však, že lepší bude v roji. Spojením s jeho šikovnými rukami a rýchlosťou dokázal Žilinčanov zopárkrát zmiasť a skórovať.

V treťom rade bol len Július, keďže sa hralo bez rváčkov z dôvodu nedostatku hráčov. Neustále sa učí a zíkava skúsenosti a je veľmi dobrý ako skokan.

Naša mlynová spojka Christophe debutoval na tento pozícii v reálnom zápase. Hoci sa párkrát zle rozhodol, v druhom polčase sa zlepšil. V máji si dá prestávku, keďže ide so svojou priateľkou do Južnej Ameriky. Dúfame, že sa po tomto úžasnom výlete vráti do Bratislavy. Želáme mu skvelú a bezpečnú cestu. Adam sa pridal k nášmu tímu ako útokovka, podporil nás, za čo sme mu vďační. Spoľahlivý ako vždy, s presnými loptami na krídlo. Teším sa, že som si s ním mohol znovu zahrať, potom ako som ho stretol a trénoval pred dvoma rokmi v Piešťanoch.

Na centri sme skúsili novú zostavu so mnou a Slavom, keďže sa hralo bez rváčkov. Slavo skóroval úžasnú päťku, keď získal loptu od Žilinčanov po zlom odkope. Okrem toho párkrát využil diery v obrane a podal dobrý výkon v obrane proti ťažším, no pomalším hráčom.

Na krídlach Tomáš a Michal vyriešili viacero zložitých situácií. Tomáš sa na pár minút posunul na pozíciu centra, kde nachvíľu nahradil po zranení Adama. Škoda, že som nedotiahol tú prihrávku na krídlo, pretože by získal skvelú šancu na skórovanie. Michal oficiálne získal status Machine RKB, keďže pred dvoma týždňami trénoval počas búrky za vetra, snehu a teplôt okolo nuly. Solídny v obrane zabezpečoval loptu v útoku. Odkedy sa pridal k tímu na jeseň tak sa veľmi zlepšuje, hoci bol úplný začiatočník. To znamená, že v RKB je miesto pre každého. Maxime, náš fullback v zápase, konečne ukázal svoj plný potenciál v porovnaní so zápasom s Piešťanmi a robil vietor v obrane Žiliny. Ešte nebol úplne sebavedomý pri vysokých kopoch, no je dobrý, takže dokázal zlé situácie napraviť. Je efektívny aj v obrane. Dobrá práca, kámo a veľa šťastia aj tvojej firme V4Connect.

V4connect Jean-Maxime Renard

V4connect Jean-Maxime Renard

RKB squad review:

On the first row, we were pleased to have a proper first line with Palo, Giuseppe, and Giacomo. Palo more stable with his performance, was able to handle the static actions of the game. Giuseppe, our wonderful captain, getting more confidence in management, organizing correctly the squad in defense and attack, making right choices during the game (in term of penalties choices for example) releasing responsibilities from my shoulders, the way I can finally focus more about my own game. Giacomo, after a long absence due to holidays and work, came on the pitch was possibly few kilos in extra, but his Italian class made the difference today against much fresher players.

Second row, Richard, bringing his experience and commitment into the scrum, the ruck. Good fighting spirit putting the group forwards. Good physical improvement since last time he’s played. Michal (TT) tried this new position for him, usually use in Trnava on the wing, but I considered he would make a better job in the scrum. Mixing his ability with hand and speed, he confused the Zilina couple of times, where he brought a try.

On the third row, only Julius was present, removing the flankers cause of lack of players. Learning quickly and having more experiences, still very valuable as a jumper.

Our scrum half Christophe made his debut on that position in a real competition. Facing some mistakes in term of choices and bad passes, he could correct the aiming to set correct the gameplay on the second half. He would take a break end of May with his GF to visit the South America and hopefully would come back in Bratislava after this amazing trip, we wish him the best and safe trip. Adam on fly half, joining our squad to support us and we are pleased for it. Reliable as usual with clear ball sent to the wing, I am also very pleased to play on his side after Iv’e met and trained 2 years ago in Piestany.

On the center, new composition with myself and Salvo, who has switched to that position, cause we’ve removed the flankers. Scoring an amazing try, getting a bad from Zilina after a bad kick, he was able to see gaps couple of times and secure the defense against heavier players, but also slower.

On the wings, Tomas and Michal secured few difficult situations. Tomas switch for few minutes on the center position, to cover the partial injury of Adam. Pity I didn’t secure the pass on the wing, because he would have a big opportunity to score. Michal, which has officially got the status of Machine RKB since he trained during the storm two weeks ago, windy, zero degree and snow training. Solid and defense, he secured ball in attack improving a lot since he joined the club in Autumn 2016, without at the very beginning a rugby profile. It means there is place for everyone in RKB. Maxime, our full back of that day, shows finally his potential comparing to the last match against Piestany, putting risk inside the Zilina defense. Not totally confident under the high kick, but good enough to secure bad situation. Still efficient in defense. Good job buddy and good luck for your company V4Connect.

V4connect Jean-Maxime Renard

V4Connect with Jean-Maxime Renard

Rugby Bratislava Slovakia

Žilina vs Bratislava – Rugby XV – v nedeľu 30. Apríl 2017

V4connect Jean-Maxime Renard

RKB v nedeľu nastúpi v Žiline.

Príležitosť na získanie skúseností dostane každý. RKB tento rok už o titul nebojuje, prehrali sme predchádzajúce zápasy a v tabuľke sme príliš nízko.

V zápase sme outsider, no stále ešte môžeme zamiešať s poradím a rozhodnúť, či titul získa Žilina alebo Piešťany.

Sezóna 2016/2017 nebola jednoduchá a uspokojivá. Pokročili sme však s náborom slovenských hráčov, úplných začiatočníkov. Dali sme im všetko potrebné, aby mohli hrať a milovať rugby. To je pravdepodobne túto sezónu náš najväčší úspech.

Náš tím, žiaľ nekompletný, keďže nasleduje predĺžený víkend a máme aj niekoľko zranených s dlhšou dobou rekonvalescencie.

V4connect Jean-Maxime Renard

The Rugby Klub Bratislava will compete in Zilina this Sunday.

Unfortunately, the club will only focus on the quality and to give an opportunity to everyone for getting more experience. Indeed, we are out of the race to win the championship, as we lost the previous matches and too low on the standing table.

On the other hands, we are the outsider and could confuse the final decision to whom will be giver the cup either to Zilina or Piestany.

The season 2016/2017 was not easy to gave us satisfaction so far, we the recruitment of new Slovak players, totally beginners and the club taught them  and brought them everything necessary to perform and to love rugby. Possibly our best achievement for this season.

Please discover our squad, not fully filled, due to the long week-end and some bad injuries which good layers need to recover from.

Bratislava squad

Forwards:

Giuseppe,  Palo, Giacomo, Slavo, Julius, Richard,  Charlie, Michal (TT)

Backs:

Christophe, Maxime (TT),  Michal, Arthur, Tomas (TT), Adam (PN)

Zilina vs Bratislava FB event

Rugby Bratislava Slovakia Europe Sport club American Football Skola Slovensko

Rugby Bratislava Slovakia


V4connect Jean-Maxime Renard
V4connect Jean-Maxime Renard

V4Connect with Jean-Maxime Renard

RK Žilina Bears s Lukáš Birčiak

Mohol by si, prosím, v skratke zhrnúť históriu RK Žilina Bears?

Žilina Bears rugby club vznikol v roku 2011. Založil ho anglický lektor Nigel Thorpe, ktorý chcel v Žiline začať deťmi. S náborom hráčov mu pomáhal Dávid Mihalík, ktorý má momentálne na starosti matriku rugby v SR . Zaujímavosťou tiež je, že sme vznikli ako Rugby League klub, ale pre veľkú vzdialenosť súperov sme sa rozhodli pre domácu Rugby Union. Od roku 2012 sme súčasťou slovenskej ligy Memoriálu Tonyho Puverle v rugby 7´s. V tomto roku sme vstúpili do spoločného projektu so skvelými tímami RK Bratislava a R.U.C .Piešťany v novej slovenskej 15´s súťaži s cieľom dostať do hry aj juniorov, ktorí inak v time seniorov nemali šancu si zahrať a baviť sa hrou.

Ako by si po polroku hrania XV porovnal pätnástky so sedmičkami?

Áno, po takmer 5 rokoch sa nám konečne podarilo získať do tímu dostatok hráčov. Rugby XV vyhovuje viac našim mohutnejším hráčom. Počas tých 5 rokov piati naši hráči naberali skúsenosti v rugby XV, aby bolo zavedenie XV do tímu Žiliny jednoduchšie. Hráči si rugby XV pochvaľujú a páči sa im.

Máte niekoľko nových hráčov a veľa juniorov. Aká je vaša náborová stratégia?

Naša stratégia je zameraná na nábor na stredných školách v Žiline, Kysuckom Novom Meste, Čadci a okolí. Ďalej sú to blízke firmy a plavárne. Používame náborové plagáty a odporúčanie súčasných hráčov rugby. Zúčastňujeme sa pod hlavičkou klubu na rôznych športových aktivitách v Žiline, čím zviditeľňujeme klub. Sú to, napríklad, mestské behy, športové ukážky, kde sa zúčastňujeme v našich hráčskych dresoch. Dvere do nášho klubu najú otvorené hráči z celého Slovenska, pričom nie je výnimkou, že niektorí naši hráči chodia na tréningy aj 100 km, čo taktiež vyjadruje zapálenie pre tento šport a ducha rugby.

Ako plánujete tréningy? Aké benefity získa nový hráč tréningom rugby?

Trénujeme dvakrát týždenne, v stredu a v nedeľu na ihrisku Gymnázia Varšavská v Žiline. V zime trénujeme raz do týždňa v telocvični na rovnakom mieste a zvyšok individuálne. Noví hráči pri rugby môžu získať skvelú kondíciu, schudnúť, nájsť veľa nových kamarátov, vyťažiť zo svojho tela maximum, veľa precestovať, naučiť sa nový jazyk, či sa perfektne odreagovať.

Aké sú perspektívy rozvoja pre sezónu 2016/17?

Chceme dať možnosť hrať všetkým hráčom, aby získali nové skúsenosti v rugby XV. Prednosť dostávajú naši hráči, ktorých sme v klube vychovali. Rugby XV sa odlišuje od 7´s rugby, ktoré sme doteraz hrávali. V základnom tíme hráva aj 6 juniorov, ktorí momentálne hrajú aj priateľské zápasy v juniorskom Development tíme. Tucet seniorov hráva aj v slovenskom seniorskom Development time, ktorý založil zakladateľ rugby klubu Piešťany a môj priateľ Terry Purton, za čo sa mu chcem touto cestou poďakovať. Perspektíva sú zabávať sa rugby, lebo to je to, čo nás pri rugby drží. Tieto slová nám prezentovali viacerí zahraniční členovia nášho klubu, ktorí sa za tú dobu v našom time vystriedali a kde hrá rugby každé malé dieťa. Cieľom je stabilizovať hráčsky káder a priebežne ho dopĺňať novými hráčmi. Ďalším cieľom je pokračovať v užšej spolupráci s Rugby klubom Bratislava – Rugby škola a Rugby Union Clubom Piešťany, ale aj ostatnými slovenskými tímami, teda Sláviou Košice, Rugby

klubom Spartak Trnava a 1. RC Slovan Bratislava. Medzi ďalšie ambície pre túto a nastávajúcu sezónu 2017/2018 patrí dostať rugby v Žiline medzi mladšie generácie, aby sme si vybudovali stabilnú základňu pre tím z domácich hráčov a bavili sa rugby.

RK Žilina Bears s Lukáš Birčiak

14976327_1235314623192967_1954591037213836620_o

 


Can you please resume shortly the history of the Rugby Klub Zilina Bears ?

Zilina Rugby Club was formed in 2011, founded by an English lecturer named Nigel Thorpe, who wanted to start this adventure with children. He got a support from David Mihalik who is currently in charge of the registration pf the rugby players in Slovakia. Since 2012, we are part of the Slovak rugby 7s, and this year we’ve moved forward into a rugby XV league second division Slovakia with the participation of Bratislava and Piestany. This new competition give a chance to the juniors and senior beginners, to play for fun.

After half season playing rugby XV, what are you feelings comparing to rugby 7s.

After 5 years, we are able to play fully a rugby XV and somehow more enjoyable for heavy and strong players we have, comparing to the rugby 7s. During those 5 years, core players got enough experiences and feel this experience more enjoyable.

You’ve got some new players, and plenty of Juniors. What is your strategy to attract new players ?

Our strategy is focused on recruiting in high schools in Zilina and around. Also, we advertise at the swimming pool and business around. Also, players recommend this sport to their friends. During few sport activities, we use banner to advertise furthermore our club, for example the “city runs” where our player used Zilina rugby jerseys. Our rugby doors are open to anyone, some are far from 100 kms, but express a positive spirit for rugby.

How do you plan your rugby training ?

We train twice a week on Wednesday and Sunday on the field of a school. In winter, we train once a week indoor in the gym at the same location and players must work out individually. Rugby can bring great benefit as being fit, losing weight, meet plenty of friends, and travelling a lot; learning English.

What are your perspectives of development for this season 2016/2017 ?

We want to give an opportunity to anyone willing to gain experience into rugby XV. We give a preference to the players of our club, involved in rugby 7s, rugby XV and the “development team” with Piestany. The perspective to keep our club alive is to have fun, simply. We aim to stabilize our core squad and extend with new players with the cooperation of Bratislava, Piestany and other Slovak rugby clubs.

Rugby beach in Zilina

Final result:

  1. ARC Iuridica Praha
    1. RC Slovan Bratislava
  2. RC Bears Žilina
  3. RK Bratislava
  4. R.U.C Piešťany

Nádherná letná sobota 9.júla,2016 priam vyzývala k nejakej pohybovej aktivite. Jednou z alternatív bolo aj plážové rugby.

V žlinskom Extreme parku sa odohral turnaj v tomto športe, tentokrát s prívlastkom “federálny” – štyri slovenské teamy (Slovan Bratislava, RKB Bratislava,RUC Piešťany a domáci Žilina Rugby Bears) a jeden český (ARC Iuridica Praha).

Náš klub sa zhostil tejto úlohy celkom dobre. Napokon ho reprezentovali “až” 4 hráči RKB. Keďže je rugby šport teamový a férový a malá rugbyová rodina si vzájomne pomáha, tak Žilinčania a Piešťanci nám pomohli s pár hráčmi. Je smutné, že ešte pár dní pred turnajov nás bolo oveľa viac, ktorí sa vyjadrili, že pôjdu.

Napriek týmto “problémom” sme sa prebojovali až do vyraďovacích súbojov a nakoniec sme skončili na 4.mieste.Víťami sa stali rugbisti z Prahy.

Pre účastníkov to bolo skvele strávený deň a takisto veľká vďaka žilinským organizátorom za akciu, pohostenie a výbornú atmosféru.
Pevne veríme, že to nebol posledný turnaj.


What to do during beautiful sunny summer day as Saturday July 2016 was ? Beach rugby was one of the many options.

In Zilina Extreme Park one Beach rugby tournament was held. This year with “federal” attribute – 4 Slovak teams( Slovan Bratislava, RKB Bratislava,RUC Piešťany and home team Zilina Bears) and one team from Czech republic (ARC Iuridica Praha) were competing for the Cup. Our club RKB, tried to do at its best with 4 players only. As rugby is a team and fair sport – our “little” rugby family helped us with some players (Zilina and Piestany). Well, it’ s a bit sad, that just couple days ago, there were more players who indicated to play at that tournament.

Despite these “difficulties” we qualified to play off roud and finaly we were placed on the 4-th place.
It was a great day for us and also big thanks to Zilina organisers for this happening, refreshment and good atmosphere.

Despite these “difficulties” we qualified to play off roud and finaly we were placed on the 4-th place. The tournament was won by players from Prague.
We firmly believe it was not the last tournament.

Palo – RKB player

Rugby Team Building with Zilina, Piestany, Bratislava

3 clubs in Rajecká Lesná, Zilina region for a Rugby team building

On Saturday 30th April, Zilina Rugby organized a rugby training in the mountains of the Zilina region, with the participation of Piestany and Bratislava.

In the evening, we have shared a grill dinner outside, in the deep cold of the mountains, surrounded with a beautiful forest, peaceful on the hill. Late in the night, there was probably more beer than water in the river… but what happens in Rajecká Lesná stays in Rajecká Lesná :).

Indeed, the day after, we got prepared for a little rugby 7s Zilina vs Piestany, running through a random pitch, with high grass, located in the front of the ski track. Running like that was like playing more than one match rugby 7s.

The atmosphere was great, and the organization too. We are great full of Zilina Rugby for preparing this event.

See you on the pitch for 1. liga the 15th May

Charlie – tourist in Rajecká Lesná

 

Pictures on FB Rugby Team Building with Zilina, Piestany, Bratislava