Hľadáme sponzorov – Sponsors wanted

kontakt: rugbykb@azet.sk

V živote každého klubu je okamih, keď štandard už nestačí.

V RKB sa snažíme o neustále zlepšovanie – v prvom rade samozrejme našej hry, ale na mysli máme aj iné aspekty – vybavenie, miestnosti, tréningové prostredie.

Našim cieľom je plnohodnotný perfektný zážitok pre hráčov i priaznivcov, na tréningoch i počas zápasov. Našou najväčšou výzvou zostáva rozrastajúca sa rugby škola, v ktorej chceme vychovávať novú generáciu ragbistov (je dôležité začať skoro, čo by sme my, tridsiatnici, vedeli dosvedčiť po každom zápase).

Ragby je len našim koníčkom. Venujeme sa mu v našom voľnom čase a za vlastné prostriedky. Robíme to radi a nesťažujeme sa.

Aby sme však rástli a zlepšovali sa, potrebujeme vašu pomoc. Oceníme čokoľvek – či už to je jednorazový dar, pravidelný príspevok alebo dokonca len pomoc.

Staňte sa súčasťou multikultúrneho tímu so skvelou atmosférou a vychutnávajte si naše úspechy s nami.

Slavo – Prezident RKB


There is a point in life of every club when standard is not enough.

We in RKB aim for never-ending improving  – be it our game in the first place but all the other aspects as well  – equipment, rooms, training facilities.

Our goal is to provide an end-to-end perfect experience for players and supporters at training and on game days. Our biggest challenge remains the growing rugby school, where we aim to raise new generation of rugby players (It is important to start early, we in late 30’s can attest after every match)

Rugby is only our hobby though. We do everything in our spare time with our own money. We do it with joy and without complaning.

To grow and improve we need your help however. We’d appreciate anything  – be it one time donation, regular small gift or even just a helping hand.

Be a part of a multicultural team with a great atmosphere and enjoy our successes with us.

Slavo – President RKB

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s